Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

NASZE DZIAŁANIA PONADREGIONALNE

Włączamy się w działania z zakresu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Propagujemy ideę "szkolnych ogrodów bez granic" korzystając głównie z bogatych francuskich doświadczeń, głównie GNIS z Paryża.

Działa sieć "Naszych Firm - Szkolne Ogrody", stworzona w ramach pilotażowego projektu proekologicznego kreującego przedsiębiorczość u dzieci szkół podstawowych w perspektywie zrównoważonego rozwoju pt. "Tworzymy Firmę Szkolne Ogrody".

----------------------------------------------------------

W naszych działaniach zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi,  również osobami niepełnosprawnymi, wykorzystujemy bogate doświadczenia oraz ciekawe metody pracy francuskiego Stowarzyszenia "Paysage & Patrimone sans frontiere".

 

NASZE DZIAŁANIA REGIONALNE

Odnajdujemy naszą "Małą Ojczyznę" w "Europie Regionów" wpływając na kształtowanie postaw patriotycznych, tożsamości regionalnej oraz odpowiedzialności za otaczające nas środowisko.


OGRODOTERAPIA : "Zmysłowe Zakątki" w Katowicach

---------------------------------------------------------------------------

W odpowiednie rubryki w PIT-37 ( lub inny ) wpisz :

Numer KRS : 0000270261

Cel szczegółowy 1 % - DOPISEK  :

POPULARYZACJA OGRODOTERAPII 345

----------------------------------------------------------------

Śląskie Spotkania Pokoleń: "Ocalić od Zapomnienia"